Algemene voorwaarden

Algemeen

Op verzoek van opdrachtgever zal ” Esva Design ”  per mail een offerte opstellen.
Deze offerte is 2 weken geldig na verzending. Na deze 2 weken kunnen er geen rechten meer aan worden ontleent. 
Opdrachtgever geeft per mail (ook whatsapp of sms of Facebook geldt als akkoord) of mondeling een akkoord.
Dit akkoord is bindend. Indien opdrachtgever zich wenst terug te trekken zullen er minimaal 35% van de offerte kosten in rekening worden gebracht. Na akkoord van de offerte wordt de opdracht pas ingepland. Indien er een einddatum wordt afgesproken zal ” Esva Design ” er alles aan doen deze datum te behalen. Echter, kan ” Esva Design ” nooit aansprakelijk worden gehouden voor vertraagde oplevering ontwerp/drukwerk.

Aanleveren

Ontwerpen is een creatief proces , waarbij soms gezocht moet worden naar de juiste sfeer en uitstraling.
In sommige gevallen kan dit langer duren. Aangezien ” Esva Design ” net zo lang doorgaat (en dus ook geen tijdlimiet hanteert) tot opdrachtgever tevreden is, kan de afgesproken deadline wel eens niet gehaald worden. Aangezien dit een gezamenlijk proces is en
” Esva Design ” streeft naar een oplevering waarbij opdrachtgever 100% tevreden is, kan ” Esva Design ” nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het niet behalen van de deadline. Uiteraard zal ” Esva Design ” samen met opdrachtgever er alles aan doen dit wel te halen, met name wanneer producten nodig zijn voor nieuwe collecties, beurzen o.i.d.

Producten

” Esva Design ”  levert diverse grafische producten in de ruimste zin van het woord. Voor ontwerpen van ” Esva Design ” geldt dat de producten uniek voor opdrachtgever worden ontworpen. De finale ontwerpen blijven in beheer van ” Esva Design ” maar zijn onbeperkt te gebruiken door opdrachtgever. Alle geleverde schetsen blijven eigendom van ” Esva Design ” en mogen nooit worden gebruikt door opdrachtgever. Alleen de eindproducten zijn te gebruiken door opdrachtgever na voltooiing van de factuur!

Drukwerk

Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de controle van het drukwerk op spel- en schrijffouten. De kleuren in het drukwerk kunnen afwijken van de kleuren op je beeldscherm. Hier kan ” Esva Design ” geen verantwoordelijkheid voor nemen. Indien kleurcodes door opdrachtgever worden aangeleverd zal ” Esva Design ” deze kleurcodes gebruiken. Ook hier kunnen bij het drukwerk verschillen in ontstaan.
Drukwerk wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling. Het drukwerk wordt zo snel mogelijk uitgeleverd, maar kan vertraging oplopen door allerlei oorzaken. (voorbeelden zijn: vertraging in bezorging.
” Esva Design ”  kan hiervoor nooit verantwoordelijk worden gehouden. Uiteraard streeft ” Esva Design ” er samen met haar drukker voor dat dit tot het minimum wordt beperkt.

Betaling

Alle prijzen genoemd op de websites of in mondelinge of schriftelijke gesprekken voor zakelijke ontwerpen van ” Esva Design” zijn bedragen exclusief btw.
Voor zakelijk drukwerk geldt dat deze pas wordt gedrukt na ontvangst van de betaling. De betaling dient daarom direct na facturatie te worden voldaan. Indien geen drukwerk vereist is, dient de factuur binnen 5 dagen worden betaald.
Indien opdrachtgever niet tijdig betaald, zal er een herinnering worden gemaild. Na deze herinnering volgt er een schriftelijke herinnering met een verhoging voor de administratiekosten van €15,- (ex btw). Indien betaling nog steeds uitblijft zal ” Esva Design ” de factuur overdragen aan een incassobureau. De kosten hiervoor zijn voor opdrachtgever.
Alle facturen van ” Esva Design ”  worden per mail verstuurd.

Copyright

Voor afbeeldingen (foto en illustraties) die opdrachtgever aanlevert ter gebruik van een ontwerp of website geldt dat opdrachtgever volledig verantwoordelijk is voor het na leven van het copyright welke geldt op de afbeeldingen. ” Esva Design ” is nimmer verantwoordelijk voor dit copyright in de breedste zin van het woord. Verantwoording blijft ten alle tijde bij opdrachtgever.
Voor alle ontwerpen gemaakt door ” Esva Design ” geldt dat hier copyright op rust.
Zonder toestemming van ” Esva Design ” mag het nooit worden gebruikt, behalve door de opdrachtgever na betaling voor het doel waarvoor het ontwerp is gemaakt!

Incorrecte teksten of gegevens

” Esva Design ” kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade welke wordt veroorzaakt door inhoudelijk incorrecte teksten of gegevens die zijn weergegeven op de producten die gemaakt en/of ontworpen zijn door ” Esva Design “
 Opdrachtgever blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de controle op alle teksten en gegevens.